Spänningspåverkan och korrosionsegenskaper hos material framställda genom additiv tillverkning (SAMCO)

Spänningskorrosion (SCC) är en känd problematik vid användning av rostfria stål i krävande miljöer. Utförlig materialprovning efter specifika standarder görs i kvalificeringsprocessen för att minska risken för SCC. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkomponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål (SS) med additivt tillverkat (AM) SS. Detta innebär att AM SS måste klara av samma typ av krävande miljöer som konventionellt SS. I dagens läge är SCC väl utrett och under god kontroll vad gäller konventionellt SS, men i stort sett outforskat för AM SS. Med detta projekt avser man – genom att främja säker användning och sänkta kostnader – att öppna upp för en ny marknad där AM SS-komponenter kan användas i slutanvändarapplikationer där det föreligger risk för SCC.

Förväntade effekter och resultat

Projektet SAMCO kommer att utföra labb- och fältexponeringar av AM och konventionellt SS i miljöer typiska för standardiserad SCC provning samt i tillämpningsrepresentativa miljöer. SAMCO kommer även att rekommendera produktförbättringar i AM-värdekedjan, med betoning på restspänningsbildning vid AM-tillverkning, vad detta har för påverkan på SCC och hur efterbehandlingsmetoder kan ta bort eller minska restspänning från tillverkningsprocessen.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i nio arbetspaket.

AP1: Production of test specimens

AP2: Post-processing

AP3: Microstructural characterisation post-processing

AP4: Characterisation of residual stresses after post-processing using laboratory XRD, EBSD and synchrotron/neutron diffraction

AP5: Evaluation of SCC sensitivity by laboratory testing

AP6: Evaluation of SCC sensitivity in end-user application

AP7: Post-characterisation after SCC testing (laboratory/end-user)

AP8: Dissemination

AP9: Project Coordination

Koordinator: SWERIM