Mineral Elements

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har, bl.a. i samarbete med designern Naim Josefi, i flera insatser visat på innovativ användning av metalliska material i mode. Gemensamt för insatserna är att målet har varit att visa möjligheter med innovativ användning av nya material. Plaggen har dock alla varit designade för ”catwalken”, steget till att utforma kläderna för att de ska kunna bäras på annat än visningar har inte tagits inom de insatser som genomförts. Icke desto mindre har kläderna fått stor uppmärksamhet och intresset för att koncepten ska vidareutvecklas till mer bärbara och funktionella kollektioner har varit stort. Detta projekt fortsätter att arbeta med mode som bärare av positiva budskap kring metaller och metallindustrin, men nu med målet att ta fram kläder som faktiskt kan bäras av en bred skara användare och som kan produceras industriellt.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med projektet är att ta konceptet med innovativa material i mode av och för metall-industrin ett steg till, där en sammanhållen leverantörskedja bildas från materialproduktion via utformning och konfektion för att ta fram kollektioner redo att introduceras på marknaden. Ett annat syfte med projektet är att visa vilka kreativa möjligheter som metallindustrin erbjuder, för att öka industrins attraktivitet. Vidare kommer projektet att verka för spridning av material och teknik som utvecklas i projektet till andra sektorer med särskilt fokus på rymdindustrin.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i 11 arbetspaket.

AP0: Projektkoordinering

Kollektionen ”Mineral Elements”

AP1.1: Konceptuell designutveckling

AP1.2: Teknisk designutveckling

AP1.3: Utveckling av leverantörskedja

AP1.4: Produktionsutveckling

AP1.5: Exponering

AP1.6: Utvärdering

Kommunikation och resultatspridning

AP2.1: Film som skildrar innovationsprocessen

AP2.2: Demonstrationskollektion och exponering

AP2.3: Övrig kommunikation

AP2.4: Teknikspridning