High Performance Gears (HIPER GEARS)

Projektet ska med nytt material och ny tillverkningsteknik möjliggöra högpresterande och lätta transmissionskomponenter för framtidens drivlinor i lastbilar och personbilar. Applikationsområdet kommer främst beröra kugghjul som begränsas av utmattningsegenskaperna hos de konventionella stålen som används idag. Huvudfaktorn som hindrar implementering är skärbarhet av de så kallade rena stålen. Skärbarhet av rena stål kommer att jämföras med konventionella kugghjulsstål. Olika skärverktyg med olika verktygsmaterial, geometrier, beläggningar och eggradier kommer att testas för att åstadkomma bättre bearbetning. Även en ny process kommer att studeras (power skiving) för att möjliggöra en mer flexibel och produktiv kuggtillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser överföra befintlig kompetens inom stål, skärverktyg och kugghjulstillverkning till bearbetningstest av högpresterande stål för transmissionskomponenter. Projektet kommer att fylla kompetensluckan mellan materialutveckling och produktionskunskap. Huvudleveransen kommer att vara optimerade bearbetningsprocesser anpassade till högpresterande stål i transmissionskomponenter. Vid lyckat projektresultat kommer det år 2021 att vara möjligt att implementera både högpresterande stål och power skiving. Med detta, genom dessa nya teknologier, möjliggörs produktion av komplexa högpresterande komponenter, till exempel tunnväggiga ringkugghjul, för framtida fordon. Projektet syftar också till att bygga generell kompetens inom framtida kuggtillverkning.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Selection of gear geometry and state-of-the-art

AP2: Cutting tool development

AP3: Machining of high performance steels

AP4: Future gear production: Power skiving

AP5: Demonstrator and education package

AP6: Project management

 

Koordinator: Swerea KIMAB