Forskningsbehov och utmaningar för svensk industriell användning av AM – rapport från Ramp-UP

Sedan 2016 har projektet Ramp-UP drivits inom SIP Metalliska material. Syftet är att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Nu släpps en andra rapport, som handlar om forskningsbehov och utmaningar för svensk industriell användning av AM.

För att skapa en tydlig väg för den svenska industrin och forskningsleverantörerna och få fart på AM av metall, skapas en färdplan som innehåller industri- och forskningsbehoven för detta område. Färdplanen kommer att fokusera på den svenska kompetensen och styrkorna, där Sverige har potential att ta en världsledande roll på detta område. Färdplanen kommer att skapas med direkt imput från den svenska industrin och kommer att fokusera på AM av metalliska material och komponenter. Fokus ligger på att skapa kompetensområden inom AM i Sverige samt att flytta den svenska industrin från att vara en mindre användare av metallisk AM till att bli en industriell användare av AM, som utnyttjar tekniken för industriell tillverkning fullt ut.

Vinnova och SIP Metalliska Material har finansierat ett projekt för att skapa denna färdplan för forskning och innovation för att industrialisera AM av metaller i Sverige, Ramp-UP. Inom projektet har en första rapport "State of the art for Additive Manufacturing of Metals" publicerats.

Nu släper projektet en andra rapport. Denna andra rapport, ”Research Needs and Challenges for Swedish Industrial Use of Additive Manufacturing” handlar om forskningsbehov och utmaningar för svensk industriell användning av AM och den slutliga färdplanen kommer att baseras på innehållet.

Rapporten finns för nedladdning här

ramp up rapport