ASK II släpper guide för kompetensförsörjning

Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt skriften ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

ASK II är ett av flera projekt som drivits inom ramen för den satsning på metallindustrins kompetensförsörjning som Metalliska Material stod bakom via sin utlysning Jag kom, jag såg, jag stannade.

Det enskilt största fokusområdet inom ASK II har varit att utröna hur dagens ungdomar ser på sitt framtida yrkesliv och på sina framtida arbetsgivare samt vilka kanaler och vägar man använder för att fatta beslut om sin egen framtida yrkesresa. Detta blir i sin tur mycket viktig information till metallindustrins branscher och i förlängningen en bild som de bör spegla sitt erbjudande mot för att få störst framgång i sina rekryteringsansträngningar. När man så får in­formation om vilka dessa vägar och kanaler är så är det också viktigt att veta vilken betydelse ungdomar lägger vid dem samt hur de fungerar och inte minst vilka de mer specifikt attraherar genom olika tilltal och format.

”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin” är sammansatt utifrån premissen att svensk industri i nuläget står inför en gigantisk utmaning i att finna, rekrytera och behålla kompetent personal och att de globala megatrender som håller på och förändrar tillverkningsindustrin i sina grundvalar gör att man idag med nöd och näppe vet vilka kompe­tenser man behöver rekrytera för morgondagens produktion.

 

Ladda ner och läs ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”