Deformationsmekanismer (plasticitet) map atominteraktion: kväverika rostfria stål (DefMek)

De traditionella tillvägagångssätten för utformande av nya legeringar baserade på tillgängliga parametrar är inte signifikanta reduceringar av de dyra och omfattande trial-and-error metoderna. Vårt nyligen utvecklade teoretiska strategi beträffande mekaniska egenskaper hos legeringar baseras på beräknade inre materialparametrar, vilket sedan ger information om deformationsprocesser och kartlägger utan tvetydighet en mängd fenomen. Fram till nu har detta arbetssätt inte varit tillgängligt för metallurger på grund av den inneboende svårigheten att experimentellt bestämma de involverade parametrarna.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån denna plattform vill DefMek nu gå vidare genom att presentera och implementera sina teoretiska utvecklingar för forskare och ingenjörer vid forsknings- och utvecklingsenheter vid AB Sandvik Materials Technology. Forskningen kommer att fokusera på långvariga frågeställningar relaterade till plasticitet. Projektet kommer att använda en kvantmekanisk modelleringsbaserad strategi för att förstå, beskriva och utforma material med hög hållfasthet, hög duktilitet och till låg kostnad. Projektet förväntas resultera i en förbättrad kunskap om de faktorer som påverkar den plastiska egenskapen hos stålmaterial.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Intrinsic energy barriers, ab initio

AP2: Alloy selection and preparation, Deformation behavior study, Microstructure evaluation

AP3: Data analysis, correlations

 

Koordinator: KTH

Projektets löptid: 2021 - 2022