Ytoxiden mellan prestation och haveri (PRESTATION)

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

Bra studier av ytoxiden går endast att göra med ytterst ytkänsliga metoder, såsom synkrotronljus-baserad fotoemission. Bra studier av själva angreppet går endast göra in-situ i elektrokemiska testceller, och då med synkrotronljus-baserad ytdiffraktion. För bra studier av faktiskt korrosionsmotstånd krävs mycket styrda och kända förhållanden. Alla ovan nämnda tekniker ingår i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande syftet med detta projekt är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter. Målet är att upprätta modeller för materialrespons och korrosionsförlopp med högre prediktiv säkerhet än dagens modeller. Modeller som förutsäger materialets prestation och produktens livslängd i exempelvis sura miljöer med hög kloridhalt och hög driftstemperatur. Material som klarar av sådana miljöer gör det tack vare en funktionell ytoxid.

Planerat upplägg och utförande

Projektet utförs i fem arbetspaket.

AP1: computer models

AP2: field studies

AP3: accelerated tests

AP4: synchrotron experiments

AP5: project management and results dissemination