Världens produktion av råstål ökade i augusti

Råstålsproduktionen för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association var 156,0 miljoner ton i augusti månad 2019. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört med augusti 2018. Det visar WSA:s månadsstatistik.

Kinas råstålsproduktion för augusti 2019 var 87,3 miljoner ton, en ökning med 9,3 procent jämfört med samma månad 2018. Japan producerade 8,1 miljoner ton, en minskning med 7,8 procent. Sydkoreas produktion låg på 5,9 miljoner ton, en minskning med 2,6 procent.

I EU producerade Tyskland 3,3 miljoner ton under augusti, en ökning med 0,8 procent jämfört med augusti 2018. Italien producerade 0,9 miljoner ton råstål, en minskning med 26,7 procent. Frankrike producerade 1,1 miljoner ton, en ökning med 11,2 procent. Spanien producerade 1,1 miljoner ton, en minskning med 4,6 procent.

USA producerade 7,5 miljoner ton under månaden, en ökning med 0,3 procent jämfört med augusti 2018.

Brasiliens produktion låg på 2,5 miljoner ton, en minskning med 13,4 procent.

Turkiet producerade 2,6 miljoner ton, en minskning med 12,4 procent jämfört med augusti 2018.