Stålproduktionen ökade i juli

Under juli månad tillverkades 306 tusen ton råstål i Sverige, +15,7 procent jämfört med juli 2021. Den totala råstålsproduktionen hittills i år är dock 2,1 procent lägre jämfört med samma period i fjol.

Hittills i år (januari-juli) har svenska järn- och ståltillverkare sammanlagt tillverkat 2 719 tusen ton råstål. Det är 2,1 procent mindre än motsvarande period 2021. Under semestermånaden juli, då företagen generellt drar ned på produktionstakten, tillverkades 306 tusen ton råstål i Sverige. Det är en ökning med 15,7 procent jämfört med juli förra året.

– Efterfrågan har saktat in och råstålsproduktionen ligger hittills i år två procent lägre jämfört med produktionen under samma period i fjol. Den tvåsiffriga produktionsökningen under juli förklaras helt av en svag produktionssiffra för juli i fjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.