Stålproduktionen minskade i februari

Under februari månad minskade tillverkningen av råstål i Sverige med drygt 9 procent enligt uppgifter från Jernkontoret.

Under årets två första månader har det i Sverige tillverkats sammanlagt 767 000 ton råstål. Det är en minskning med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år, trots en stark inledning i januari. 

Under februari tillverkades det 362 000 ton råstål, vilket motsvarar en minskning med 9,1 procent jämfört med februari 2022.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.