Tata Steel vill lagra koldioxid under vatten

Tata Steel undersöker möjligheten att lagra koldioxid i tomma gasfält under Nordsjön

Tata Steel undersöker om man kan minska sin klimatpåverkan genom att lagra koldioxid i tomma gasfält under Nordsjön. Koldioxiden kan även användas återanvändas i växthus för odling.

Tata Steel tillkännagav förra året att man har som företagsmål att bli en koldioxidneutral ståltillverkare i Europa år 2050. Därför undersöker man just nu möjligheten att fånga in koldioxid från företagets ståltillverkning och antingen återanvända det eller lagra det i tomma gasfält under Nordsjön. Något som spelar en viktig roll i bolaget ambitioner att successivt minska sina utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln hos Processnet