Nya projekt för att göra stålindustrin fossilfri

Den stora utmaningen att få svensk industris största utsläppare, järn- och stålindustrin, fossilfri, går nu vidare med nya projekt. De nya satsningarna handlar om uppvärmningen av ugnarna i stålverken.

– Att vi försöker göra det här så snabbt och effektivt som möjligt är ju jätteviktigt. Vi har ju otroligt stora utsläpp från svensk stålindustri som vi behöver jobba med. Koldioxidutsläppen är ju ungefär tio procent av hela Sveriges utsläpp. Så här har vi mycket att göra. Vi jobbar ju också inom flera områden och det här är ett av dem, säger Helena Malmqvist, forskningschef på branschorganisationen Jernkontoret.

Stålindustrins största utsläpp, de från masugnarna, har redan kommit en liten bit på väg att elimineras genom Hybrit-projektet där kol ska ersättas med vätgas. Men 20 procent av utsläppen kommer från stålverken när råjärnet från masugnarna ska bearbetas. Och för att uppnå de allra högsta temperaturerna, upp till 1600 grader, i ugnarna ska man nu istället för fossila bränslen bland annat pröva en teknik som egentligen används till annat.

Lyssna och läs hela artikeln hos SR