Svenska aluminiumföretag ökar återvinningen

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar 4,35 miljoner för att öka återvinningen av metaller ur aluminiumkretsloppet.

Forskningsprojektet, som startar i september 2015, pågår till halvårsskiftet 2017 och syftar till att identifiera och minska ”läckaget” av metall ur kretsloppet från tillverkning av primäraluminium till återvinning av använda produkter. Projektet ska också optimera användningen av andra restprodukter som uppkommer vid aluminiumtillverkning.

Forskningen utförs i huvudsak vid Mittuniversitetet i Sundsvall med professor Torbjörn Carlberg som projektledare, men även Chalmers, KTH och Swerea MEFOS deltar i projektet. Alla de stora aluminiumföretagen i Sverige medverkar också, d.v.s. Gränges, Kubal, Profilgruppen, SAPA och Stena Aluminium, och de kommer tillsammans att satsa c:a sex miljoner kronor i projektet.

Hans Frisk vid branschorganisationen Svenskt Aluminium

- Alla ”vet” att det försvinner metall ur kretsloppet, men ingen vet riktigt hur mycket som försvinner när, och hur man på bästa sätt kan ta vara på det. Det handlar om stora pengar och miljövinster, säger Hans Frisk vid branschorganisationen Svenskt Aluminium, som sytt ihop konsortiet. Han tillägger:
- Stålindustrin ligger här långt före oss, och genom att föra samman deras och våra forskare hoppas vi kunna dra nytta av deras kunskap.

- Vi ser det här som en strategisk satsning. Det här är första gången som ett samarbetsprojekt mellan de stora aluminiumtillverkarna kommer till stånd, och vi tror att det bara är början på någonting som kan bli riktigt bra för svensk metallindustri, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

Stålkretsloppet, ett miljöforskningsprogram som pågick under åren 2004-2012

Läs mer om Stålkretsloppet på www.jernkontoret.se