Swerea MEFOS: Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn

Swerea MEFOS visar i omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar. Ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi

Metallurgisk koks är en strategisk råvara vid tillverkning av råjärn i masugn. I Sverige används varje år 1257 kton koks vilket leder till stora koldioxidutsläpp. Hur löser man den ekvationen till en positiv utveckling och minskad miljöpåverkan?

Läs hela nyheten på Metal Supply:s webbplats