Svensk stålproduktion ökade under 2021

Under 2021 producerades totalt 4 680 tusen ton råstål i Sverige. Det är 6,3 procent mer än under 2020.

Under december månad 2021 producerades det totalt 406 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 0,9 procent jämfört med december 2020.

Under hela 2021 producerades det totalt 4 680 tusen ton råstål. Det är 6,3 procent mer än 2020.

– Årsproduktionen har ökat och är tillbaka på samma nivåer som före coronapandemin. Att december-produktionen 2021 är i linje med december 2020 bekräftar att stålföretagen var relativt snabba med att återhämta sig redan under det fjärde kvartalet 2020. På så vis kunde företagen möta det uppdämda stålbehov som inte minst fordonsindustrin upplevde, säger Mathias Ternell handelspolitisk direktör på Jernkontoret

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.