SSAB mot fossilfritt stål och nya strategiska mål

Höghållfasta stål och premiumprodukter ska tillsammans utgöra 50 procent av SSAB:s totala leveranser under 2022. Vid 2026 ska SSAB som första stålbolag i världen erbjuda fossilfritt stål. Det meddelar SSAB när bolaget presenterar vägen mot fossilfritt stål och nya strategiska mål på sin kapitalmarknadsdag 2019.

– De kommande åren kommer att präglas av vår långsiktiga satsning på fossilfritt stål, vilket blir en revolution inom stålindustrin. Det stärker SSAB:s långsiktiga konkurrensförmåga genom nya fossilfria premiumprodukter och vår miljöprestanda tar ett stort kliv framåt. På medellång sikt driver vi tillväxten inom specialprodukter och vi utvecklar samtidigt våra egna kanaler till marknaden. Det stödjer vår lönsamhet och minskar känsligheten för svängningar i konjunkturen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

SSAB har även tagit fram nya strategiska mål för 2022. SSAB Special Steel ska leverera 1,6 miljoner ton. Under 2018 så levererades 1,3 miljoner ton. SSAB Europe ska leverera 800 000 ton avancerade höghållfasta produkter till bilindustrin, vilket är en ökning från de 562 000 ton som levererades 2018, samt öka leveranserna av premieprodukter till 900 000 ton, från 718 000 ton 2018. Det innebär att andelen premiumprodukter kommer att uppgå till 46 procent under 2022.

SSAB Americas har målet att öka andelen premieprodukter till 39 procent under 2022. SSAB Services ska öka omsättningen till 4,5 miljarder kronor genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Under 2018 så låg andelen på 2,4 miljarder kronor.

– Vi har genererat och kommer att fortsätta generera goda kassaflöden. Balansräkningen har stärkts betydligt under de senaste åren. Det gör att vi på ett klokt sätt kan fortsätta investera för att ta bort flaskhalsar i vår produktionsapparat för höghållfasta stål och samtidigt göra omställningen till fossilfri stålproduktion, säger Martin Lindqvist.