SSAB förvärvar Abraservice

SSAB har ingått avtal i syfte att förvärva Abraservice Holding, som tillhandahåller slitdelar och kompletta lösningar inom seghärdade stål (Q&T). Abraservice är en del av den franska koncernen Jacquet Metal Service Group.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta tillsynsmyndigheter och förväntas slutföras under andra halvan av 2019.

– Abraservices nätverk passar väl in i SSAB Services strategi att leverera produkter och tjänster till maskintillverkare och eftermarknaden. Förvärvet bygger starkare relationer med våra kunder och slutanvändare, samtidigt som vi kan adressera nya marknads-segment, säger Gregoire Parenty, Head of SSAB Services, i en kommentar.

Abraservice har cirka 200 anställda som arbetar vid 10 bearbetningsanläggningar och 12 försäljningskontor i totalt 11 länder i Europa. De största anläggningarna finns i Frankrike, Tyskland och Italien. Abraservice kommer att behålla sitt namn och fortsätta att verka som en självständig enhet inom SSAB-koncernen.