Ökat aluminiuminnehåll i bilar

European Aluminium har släppt den tredje upplagan av sin studie gällande aluminiuminnehållet i bilar.

Bedömningen av aluminiuminnehållet i europeiska personbilar omfattar all användning i en bil, inklusive elektriska fordon. bedömningen baseras på analysen av ett bilprov som täcker omkring 95 procent av den totala produktionen i EU:s 28 länder.

Studien från EA uppskattar att det genomsnittliga aluminiuminnehållet i bilar, producerade i Europa, kommer att nå cirka 180 kilo per fordon under 2019. Detta innebär en ökning med 20 procent sedan 2016. Enligt studien så kommer det genomsnittliga aluminiuminnehållet att öka ytterligare till nästan 200 kilo per fordon fram till 2025.

Mycket av studiens positiva utsikter gällande den oavbrutna tillväxten av aluminium i fordon tillskrivs till stor del metallens roll i lättviktsbilar och som fordonens del i elektromobilitet.