Gränges förvärvar infrastruktur för driftsmedia

Gränges har träffat ett avtal med Jernbro om att förvärva samtlig infrastruktur och energianläggningarna på sina industrifastigheter i Finspång. Detta för att få en säker och långsiktigt tryggad leverans av driftsmedia.

Förvärvet, som beloppsmässigt uppgår till 93 miljoner kronor, kommer att ha kassaflödeseffekt under andra kvartalet 2019, men bedöms ha låg eller ingen resultateffekt.

Samtidigt har nya drifts- och underhållsavtal träffats med Jernbro, vilka förväntas ge positiv resultatpåverkan över tid.