Gränges förvärv av Aluminium Konin godkänt

EU-kommissionen har godkänt Gränges förvärv av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium. Förvärvet är därmed godkänt av alla relevanta konkurrensmyndigheter.

Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt.

Transaktionen förväntas att slutföras under det fjärde kvartalet 2020.