Ökad produktion av stål i världen i maj

Världens råstålproduktion för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association var 162,7 miljoner ton i maj 2019, en ökning med 5,4 procent jämfört med maj 2018.

Kinas råstålproduktion för maj 2019 låg på 89,1 miljoner ton, en ökning med 10,0 procent jämfört med maj 2018. Indien producerade 9,2 miljoner ton råstål i maj, en ökning med 5,1 procent. Japan producerade 8,7 miljoner ton, en minskning med 4,6 procent jämfört med i maj 2018. Sydkoreas produktion uppgick till 6,4 miljoner ton, en ökning med 2,2 procent.

I EU var Italiens råstålproduktion i maj 2019 2,2 miljoner ton, en ökning med 1,1 procent jämfört med samma månad 2018. Frankrike producerade 1,2 miljoner ton, en minskning med 7,6 procent. Spanien producerade 1,3 miljoner ton, en minskning med 7,1 procent.

USA producerade 7,7 miljoner ton råstål i maj 2019, en ökning med 5,4 procent.

Produktionen av råstål i Ukraina var 1,8 miljoner ton, en ökning med 7,8 procent. Brasiliens produktion låg på 2,8 miljoner ton, en ökning med 2,9 procent. Turkiets råstålproduktion var 3,1 miljoner ton, en ökning med 8,0 procent.