Ökad global råstålproduktion under 2018

Den globala produktionen av råstål uppgick under 2018 till 1 808,6 miljoner ton. Det är en ökning med 4,6 procent jämfört med 2017. Produktionen av råstål ökade i alla regioner under 2018, utom i EU, där produktionen minskade med 0,3 procent. Det visar World Steel Associations årssammanställning.

Asien producerade 1,271,1 miljoner ton råstål under 2018, en ökning med 5,6 procent jämfört med 2017. Kinas råstålproduktion för 2018 uppgick till 928,3 miljoner ton, en ökning med 6,6 procent. Kinas andel av den globala råstålproduktionen ökade från 50,3 procent 2017 till 51,3 procent 2018. Indiens råstålproduktion för 2018 var på 106,5 miljoner ton, vilket är en ökning med 4,9 procent. Den siffran innebär att Indien har ersatt Japan som det land som har världens näst största stålproduktion. Japan producerade 104,3 miljoner ton 2018, en minskning med 0,3 procent jämfört med 2017. Sydkorea producerade 72,5 miljoner ton, en ökning med 2,0 procent.

EU producerade 168,1 miljoner ton råstål 2018, en minskning med 0,3 procent jämfört med 2017. Tyskland producerade 42,4 miljoner ton, en minskning med 2,0 procent. Italien producerade 24,5 miljoner ton, vilket är en en ökning med 1,7 procent. Frankrike producerade 15,4 miljoner ton råstål, en minskning med 0,7 procent. Spanien producerade 14,3 miljoner ton under 2018, en minskning med 0,1 procent.

Produktionen av råstål i Nordamerika låg på 120,5 miljoner ton under 2018. Det är 4,1 procent högre än 2017. USA producerade 86,7 miljoner ton råstål, en ökning med 6,2 procent.

Ryssland producerade 71,7 miljoner ton råstål under år 2018, en ökning med 0,3 procent jämfört med 2017. Ukraina producerade 21,1 miljoner ton, en minskning med 1,1 procent.

Årlig råstålproduktion i Sydamerika hamnade på 44,3 miljoner ton för år 2018, en ökning med 1,3 procent. Brasilien producerade 34,7 miljoner ton, en ökning med 1,1 procent.

I Mellanöstern producerades 38,5 miljoner ton råstål under 2018, en ökning med 11,7 procent. Iran producerade 25,0 miljoner ton, en ökning med 17,7 procent.