Miljönytta: Tunt gjutgods minskar flygets klimatpåverkan

Lättare flygplan genom projektet ThinC.

”Flygbranschen har satt upp det tuffa målet att halvera sina utsläpp av koldioxid mellan 2000 och 2050. Det finns naturligtvis många olika sätt att angripa problemet, men att reducera flygmotorernas vikt är en viktig del av lösningen”, konstaterar Martin Risberg, som är avdelningschef på Swerea SWECAST i Jönköping.

ThinC finansieras med stöd från det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och LIGHTer .

Läs hela artikeln på www.miljönytta.se

ThinC:s projektsida på www.metalliskamaterial.se