Kvantteori bakom nya metallegeringar

Forskning i syfte att utveckla nya metallegeringar har traditionellt varit experimentell. Därmed har det inte alltid varit lätt för forskare att veta exakt vad som bidragit till nya legeringars positiva egenskaper.

Nu har forskare vid KTH utarbetat en ny metod att ta fram legeringar som på atomnivå belyser de mekanismer som leder till starkare, segare och mer formbara material. Därmed hoppas forskarna med tiden bland annat kunna producera stål där cancerframkallande kobolt ersätts med miljövänliga alternativ.

Svensk stålexport sker idag till runt 150 länder och en summa av cirka 70 miljarder kronor årligen. Det är och har varit en viktig del av svensk basindustri i många decennier. När det gäller utvecklingen av nya stålbaserade legeringar har Sverige länge legat bra till.

Läs hela artikeln hos KTH