Swerim: “Brist på standarder inom AM"

Standardiseringar behövs för fortsatt tillväxt inom additiv tillverkning av metall. Det visar en ny kartläggning som bland annat forskningsinstitutet Swerim varit med och tagit fram.

Additiv tillverkning i metall har haft en stark marknadstillväxt, menar det svenska forskningsinstitutet Swerim. I en kartläggning som gjorts tillsammans med SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE framkommer det att avsaknaden av standardiseringar på området riskerar att bli ett hinder för utvecklingen och fortsätt tillväxt.

– Vår kartläggning visar att det finns ett tydligt behov av fler standarder. Bland annat behövs standarder för kvalitetssäkring av både slutprodukt och process för att möjliggöra industrialisering av tekniken. Dessutom behövs standarder för att bestämma kvalitet hos det metallpulver som används i processerna, säger Annika Strondl, projektledare, Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals, Swerim

Läs hela artikeln hos 3dp