Gränges satsar 496 miljoner

Gränges ska investera 52 miljoner amerikanska dollar, cirka 496 miljoner kronor för att utöka sin återvinnings- och gjutningsverksamhet i Huntingdon, Tennessee. Investeringen ska möjliggöra lansering av aluminiumlösningar med ett klimatavtryck som är nära noll 2024, för att möta den växande efterfrågan på hållbara produkter i Nordamerika.

Det nya centret ska drivas med förnybar elektricitet, som en del av Tennessee Valley authoritys, TVA:s Green invest program.

– Hållbarhet och återvinning är två kritiska delar i vår affärsmodell och de är starka drivkrafter för vår långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande. Vi har en mycket hög ambitionsnivå inom dessa områden. Med denna investering kommer vi att uppfylla våra kunders förväntningar på klimatomställning inom vår verksamhet och ligga i framkant när det gäller att erbjuda lösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jörgen Rosengren, vd och koncernchef för Gränges.

Läs hela artikeln hos Metal Supply