Gränges klimatneutrala 2040

Gränges strävar nu mot att bli ännu grönare. Från att tidigare fastställt att minska utsläppen till 2025, har de ny målsättning att bli klimatneutrala till 2040.

Aluminiumbolaget åtar sig del av detta genom Science Based Targets initiative (SBTi) och förbinder sig på nytt till målen i Parisavtalet. SBTi är ett sätt för företag att arbeta med vetenskapsbaserade mål för att få en tydlig bild över hur utsläppen kan minska i linje med Parisavtalet.

Läs hela artikeln hos Metal Supply