Återvunnet aluminium minskar Audis utsläpp

Audi har en lång tradition av att använda aluminium, och eftersom produktionen av primäraluminium är väldigt energikrävande har Audi infört ett slutet kretslopp för återvinning.

Det slutna kretsloppet sparar in på värdefulla råvaror och gör att bilarna kan levereras med en bra miljöbalans redan från start.

– Effektivt och sparsamt användande av resurser är precis lika viktigt för oss som reduktionen av koldioxidutsläpp. Energiåtgången är upp till 95 procent lägre vid användningen av sekundäraluminium jämfört med primäraluminium, säger Marco Philippi, Head of Procurement Strategy.

Läs hela artikeln hos Metal Supply