Kanthals värmeugnar gör aluminium miljövänligare

För att göra aluminium- och stålproduktioner mer miljövänliga ska Kanthals elektriska värmeugnar kunna hjälpa till. Detta eftersom ugnarna drivs av el vilket reducerar behovet av fossila ämnen. Dessutom ska energiförbrukningen kunna minskas.

Att använda sig av aluminium är i många fall en del av företagens strategi att försöka minska sina utsläpp. Exempelvis är aluminiumbilar lättare än de som är tillverkade av stål, vilket minskar bränsleförbrukningen.

Aluminium är också lätt att återvinna, vilket ytterligare förstärker potentialen som en grön resurs.

Läs hela artikeln hos Metal Supply