Fortsatt ökad stålproduktion i mars

Under mars månad producerades totalt 456 tusen ton råstål i Sverige. Det är 2,4 procent mer än i mars 2021.

Under mars månad 2022 producerades det totalt 456 tusen ton råstål, vilket motsvarar en ökning på 2,4 procent jämfört med samma månad 2021.

Under årets första kvartal har det producerats sammanlagt 1 236 tusen ton råstål i Sverige. Det är 2,0 procent mindre än motsvarande period 2021.Nedgången förklaras av produktionsstopp under januari månad.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.