Fortsatt minskad stålproduktion i världen

Världens produktion av råstål, för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association, låg på 148,8 miljoner ton i maj 2020. Det är en minskning med 8,7 procent jämfört med maj 2019.

WSA understryker att på grund av COVID-19-pandemin så är många av denna månads siffror uppskattningar som kan revideras med nästa månads produktionsuppdatering.

Kina producerade 92,3 miljoner ton råstål i maj 2020, en ökning med 4,2 procent jämfört med maj 2019. Japan producerade 5,9 miljoner ton, en minskning med 31,8 procent. Indien producerade 5,8 miljoner ton, en nedgång med 39,1 procent. Sydkoreas stålproduktion för maj 2020 var 5,4 miljoner ton, en minskning med 14,1 procent.

Produktionen i EU beräknas legat på 10,5 miljoner ton i maj 2020, en minskning med 26,8 procent jämfört med samma månad 2019.

USA producerade 4,8 miljoner ton råstål i maj 2020, en minskning med 36,6 procent.

Produktion i OSS beräknas ha legat på 8,2 miljoner ton i maj 2020, en minskning med 7,6 procent. Ukraina producerade 1,6 miljoner ton, en minskning med 10,4 procent.

Brasilien producerade 2,2 miljoner ton råstål under maj månad, en minskning med 22,6 procent jämfört med samma månad förra året.

Turkiets produktion av råstål  var 2,3 miljoner ton, en minskning med 25,8 procent.