”Betydelsen av innovation ökar i en kris”

Betydelsen av innovation ökar i en kris, och när näringslivets förutsättningar försämras får staten en allt viktigare roll. Det menar Darja Isaksson, generaldirektör för innovationsmyndigheten Vinnova.

Hur väl rustat är Sveriges innovationssystem för att hantera effekterna av coronakrisen?

– Förmågemässigt är vi väl rustade. För att vara ett så litet land har vi en världsunik bredd av konkurrenskraftiga företag och andra aktörer som jobbat systematiskt med innovation länge, och i nära samarbeten med både forskare och andra företag. Det betyder att de har väl etablerade processer och kompetenser, och är vana att snabbt ändra riktning och testa nya lösningar. 

– Samtidigt bygger systemet mycket på att vi har många små innovativa företag som våra stora, multinationella bolag vänder sig till för att hitta lösningar på alla möjliga olika problem. De här mindre företagen har ingen ekonomisk uthållighet och tillåts de att gå under i krisen så får det allvarliga konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft.

Läs hela intervjun hos Dagens Nyheter