Beslut i EU öppnar för stöd till Hybrit

EU kommer under nästa budgetperiod att satsa en dryg tredjedel av sina forskningsanslag på projekt som bidrar till klimatomställningen.

Det kan öppna för att Hybritprojektet i Luleå som går ut på att framställa stål utan koldioxid kan komma att få EU-finansiering, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakbob Dalunde.

Läs mer och lyssna på inslaget hos SR