ArcelorMittal vill se permanenta skyddsåtgärder inom EU

ArcelorMittal menar att det är "absolut kritiskt" att Europa skyddar sig med åtgärder som begränsar importen av stål och motverkar svagheter i sitt befintliga system, rapporterar Reuters.

Europeiska unionen införde preliminära skyddsåtgärder i juli genom att kombinera kvoter och tullar för att motverka att översvämmas av stål till marknaden efter att USA: s president Donald Trump belade USA: s stålimport med tullar på 25 procent.

De preliminära åtgärderna är på plats i 200 dagar, vilket innebär att de upphör att gälla i början av februari, om inte de ersätts av ett långsiktigt system.

– Vi anser att dessa preliminära skyddsåtgärder har många svagheter. Det är absolut nödvändigt att de skyddsåtgärderna blir till permanenta åtgärder och att svagheterna åtgärdas, sade ArcelorMittals ekonomichef Aditya Mittal, vid en företagspresentation i Paris.

Mittal sade att dessa svagheter inkluderade undantag för utvecklingsländer, som till exempel har gjort det möjligt för Turkiet att exportera mer stål till Europa.

Mittal uppmanade Europeiska kommissionen, som samordnar handelspolitiken för EU:s 28 medlemmar, att fastställa kvoter per kvartal, inte för helåret. Detta då det nu möjliggör att ett års importkvot levereras på bara någon månad.

– Det skulle skapa enorm volatilitet och orsaka mycket avbrott i vår europeiska verksamhet, sade Mittal.

Den andra svagheten, sade Mittal, var undantaget för tonnage av stål redan är på fraktfartyg.

– Mängden ton på fartyg var betydligt större än kvoterna, så vi hade egentligen inga preliminära skyddsåtgärder på plats, sade Mittal och tillade att företaget arbetade med europeiska regeringar för att se till att de slutgiltiga åtgärderna var effektiva.