Få ett öga för stålarbete (FÖSA)

Det övergripande målet med projektet är att etablera en metod för att på ett effektivt sätt förmedla expertkunskaper till ny personal. Projektet ämnar, med hjälp av den senaste eye-tracking teknologin, fånga delar av den kunskap som lever i den erfarna personalen och förmedla den till nya förmågor för att på ett snabbare och effektivare sätt få nyanställda i produktion med tillräckligt hög kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med detta projekt är att med hjälp av den senaste eye-trackingteknologin fånga upp expertis från rutinerad personal och använda den för att a) snabbare få ny personal i produktion b) kompetensutveckla befintlig personal, c) övervinna språkhinder vid anställning av nyanlända.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP 1: Projektledning och koordinering

AP 2: Planering av studier

AP 3: Studie: Baslinjemätning

AP 4: Implementering av träning

AP 5: Utvärdering av träning

AP 6: Resultatspridning och kommunikation

Koordinator: Tobii