Stålindustrin går samman för mer elektrisk ämnesvärmning

Energimyndigheten beviljar projektet Elektrisk ämnesvärmning för applikationer inom stålindustri inom utlysningen Industrins energi- och klimatomställning, som kan leda till effektivare produktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp.

Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. Syftet är att reducera utsläpp av koldioxid i samband med värmningsprocesser genom högre verkningsgrad och mindre materialförluster. Jernkontoret äger projektet som leds av Björn Ahlqvist på COWI.

Projektet ska utreda möjligheter för ämnesvärmning, något som kan leda till betydande sänkningar av koldioxidutsläpp och skapa konkurrensfördelar för stålföretagen på en global marknad.

– Stora delar av svensk stålindustri gör i projektet gemensam sak av att utreda möjligheter med elektrisk ämnesvärmning. Vi låter specialister från respektive företag ingå i en gemensam arbetsgrupp, något som jag tror enbart skulle kunna hända här i Sverige, säger Björn Ahlqvist, en stolt och förväntansfull projektledare.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret