En liten film om trådprodukter av stål

I Sverige tillverkar vi årligen 300 000 ton tråd av stål.

Ståltråd kan vi ha till mycket! Och den är 100% återvinningsbar.