Stipendier: Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond

Anslag ur stiftelsen delas ut som stipendier till följande ändamål:
  1. Forsknings- och utvecklingsarbeten främst inom ämnesområdet Metallernas gjutning och stelning men även inom det vidare fältet framställning och egenskaper av metalliska material.
  2. Utbildning inom ovanstående ämnesområden.
  3. Studieresor främst till utlandet inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Dags att ansöka!

Stipendierna delas ut en gång per år. Beslut om utdelning av stipendier fattas vid stiftelsens styrelsemöte. Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 1 februari 2024

Mer information och ansökningsformulär på Jernkontorets webbplats

Om Sven och Astrid Toresson

Sven Toresson (1899-1987), studerade bland annat vid Kungliga Tekniska högskolan och Victoria Institute i London. Han kom efter studierna först att arbeta som gjuterichef och laboratorieföreståndare för Bolinders mekaniska verkstad.

Astrid Ekhoff (1905–1999) och Sven Toresson gifte sig 1928.

Större delen av sitt yrkesliv tillbringade Sven Toresson på Götaverken. Från 1930 fram till sin pensionering arbetade han som gjuterichef där. Han var även ledamot i Askims kommunfullmäktige, ordförande i Göteborgsavdelningen av Sveriges gjutmästarförbund samt styrelseledamot i Vanföreanstalten, Gjuteritekniska föreningen och Svensk-Amerikanska sällskapet.

Eventinformation