Försmält mangan-aluminium legering (PREMA-2)

Aluminiumindustrin använder olika manganinnehållande legeringar, så kallade förlegeringar, för produkter innehållande mangan. Förlegeringarnas består av försmälta legeringar eller briketter med ren manganmetall och rent aluminium i varierande proportion. Oavsett förlegering så är innehållet av mangan baserat på jungfruliga material. Detta fullskaleprojekt har som mål att demonstrera och verifiera resultaten från den föregående genomförbarhetsstudie avseende mangan-aluminiumlegering baserad på sekundära material.

Genom uppskalade pilotförsök kommer två olika manganoxid innehållande restmaterial att undersökas; upparbetad batterimassa från alkalibatterier och anodslam från zinkproduktion. Mängden producerad legering kommer att ökas väsentligt jämfört med det tidigare arbetet. Detta skapar möjligheten att verifiera funktion för legeringen vid ett flertal driftförsök förutom försök i laboratorieskala som också kommer att genomföras.

Förväntade effekter och resultat

Kontrollen av inlösning och utbyte av mangan kommer sannolikt att förbättras med den nya legeringen jämfört med befintliga förlegeringar. Den nya legeringen har en potential att täcka en stor del det årliga svenska behovet av dessa förlegeringar. Dessutom minskar miljöbelastningen genom att mindre mängder material deponeras. Den svenska aluminiumindustrin stärker sin konkurrenskraft genom en mer hållbar och resurseffektiv produktion, en bättre och säkrare inlegering av mangan samt minskade deponikostnader. En inhemsk produktion skulle också skapa arbetstillfällen och stärka metallbranschen i stort.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tio arbetspaket.

AP1: Projektledning

AP2: Pilotprocess Mn-Al legering från batterier

AP3: Inlösningsstudie 1 i laboratorieskala

AP4: Driftförsök kampanj 1 Kubal

AP5: Driftförsök Gränges

AP6: Pilotprocess Mn-Al legering från anodslam

AP7: Inlösningsstudie 2 i laboratorieskala

AP8: Driftförsök kampanj 2 Kubal

AP9: Driftförsök Stena Aluminium

AP10: Extrusionsförsök och materialundersökning

 

Koordinator: Swerea MEFOS