Funktionaliserade additivtillverkade varmformningsverktyg (FAMTool)

Varmformningsverktyg är avancerade och tekniskt utmanande komponenter som tillverkas i högpresterande material. Utvecklingen om additiv tillverkning (AM) har öppnat upp många nya möjligheter att producera komponenter med egenskaper som är svåra, eller omöjliga, att erhålla med konventionella tillverkningsmetoder. Genom att dra nytta av möjligheterna med AM inom tillverkning av varmformningsverktyg kan nya verktygskoncept realiseras.

Förväntade effekter och resultat

Målet med detta projekt är att utveckla nya funktionaliserade AM-producerade varmformningsverktyg. Slutanvändarkraven som adresseras i detta projekt är minskad metallurgisk kompatibilitet och ytegenskaper för minskad påkladdning, förbättrat slitagemotstånd, skräddarsydd kylning, och AM av komplexa geometrier med skräddarsydda materialegenskaper. Projektet förväntas resultera i riktlinjer och kunskap kring AM av varmformningsverktyg med optimerade mekaniska och tribologiska egenskaper, metodik för ytpreparering/modifiering av AM verktygsmaterial, samt disseminering till aktörer och intressenter inom området.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Material selection and processing

AP2: Material characterization

AP3: Cooling channel design and optimization

AP4: Tribological performance evaluation

AP5: Validation in pilot scale tests

Koordinator: Luleå tekniska universitet