"Sverige måste bli bättre på att skapa bra team kring produktidéer"

Hans Bergmark har skapat en plattform för att stötta idéägare och affärsrådgivare att hitta lämpliga samarbetspartners inom industrin.

Samarbete ger svenska innovationer mer muskler. Skiftnyckeln, kylskåpet, dynamiten, pacemakern, kullagret, respiratorn, blixtlåset, ångturbinen...

Ja, Sveriges historia dräller av framgångsrika uppfinnare som skapat innovationer som hela världen har haft nytta av. Den innovationskraften finns kvar, men det är inte alltid så enkelt att gå från idé till att få en produkt på marknaden. 

Men nu ska det bli ändring på det... Initierat av Tillväxtverket har Manufacturing Guide i samarbete med Rise, SISP och IUC, skapat en plattform för innovationer i Sverige.

– Målet var att skapa bättre förutsättningar för idéägare att förverkliga sina produktidéer i samarbete med svenska produktutvecklare och tillverkare, säger Hans Bergmark på Manufacturing Guide.

Det är ofta där uppfinningarna som aldrig når marknaden stöter på patrull och projektet syftar alltså till att hjälpa affärsrådgivare initiera kontakter mellan idéägare och svensk industri.

Under första halvan av 2019 gjordes en förstudie ihop med Rise och SISP för att utröna hur man skapar de bästa förutsättningarna för detta.

Läs hela artikeln hos Svensk Verkstad