Stena Aluminium i nytt samarbete för lägre utsläpp

Ett nytt samarbete mellan Stena Aluminium och Comptech ger kunderna tillgång till aluminiumlegeringar med mångfaldigt lägre koldioxidutsläpp och lägre kostnader.

Det är Comptechs egenutvecklade teknologi Rheogjutning i kombination med Stena Aluminiums aluminium av 100 procent återvunnen aluminium som möjliggör vinster i både utsläpp och kostnader samtidigt som kundernas krav på olika legeringar kan mötas.

– Behovet av legeringar med lägre klimatavtryck ökar då fler och fler företag söker vägar att minska sina produkters koldioxidutsläpp samtidigt som företagens utvecklingsavdelningar har behov av legeringar med höga mekaniska egenskaper, säger Erik Petré, Sälj & Marknadschef på Stena Aluminium.

Comptech levererar utrustning för så kallad semisolid gjutning baserat på den egenutvecklade processen, Rheocasting, till gjuterier. Med Rheocasting uppnås höga mekaniska egenskaper och hög värmeledning. Komponenter tillverkade med processen ger en rad kostnads- och miljöfördelar.

– Koldioxidutsläppen kan dessutom sänkas ytterligare från de redan låga nivåerna genom att optimera legeringen. Det är möjligt genom att till exempel arbeta med justering av kiselhalten i en legering, säger Erik Petré.

– Vår teknologi möjliggör dessutom gjutning med mindre presskapacitet för samma produktstorlek och därmed också mindre kostnader, säger Staffan Zetterström, Sälj & Marknadschef Comptech.