Stålåret 2022

Nu publicerar Jernkontoret Stålåret 2022, en årlig summering av utvecklingen inom järn- och stålindustrin. Ta del av viktiga händelser från marknaden, förändringar och satsningar inom företagen och aktiviteter som presenterats löpande under förra året.

Läget inför stålåret 2022 såg inledningsvis bra ut. Efterfrågan på stål var i stort normaliserad och pandemin låg mer eller mindre bakom oss. Rysslands militära invasion av Ukraina i februari omkullkastade dock förutsättningarna. Ökad inflation, höjda räntor, energikris och prisökningar påverkade både konjunkturen och stålmarknaden.

– Sammantaget minskade den globala efterfrågan på handelsfärdigt stål under 2022 med 2,3 procent. EU och Storbritannien tillsammans backade med 3,5 procent och i Kina föll efterfrågan med 4 procent. Även för länderna i Central- och Sydamerika har en betydande nedgång noterats. Länder som trots den allmänt svaga efterfrågan har utvecklats positivt återfinns bland annat ASEAN-länderna såsom Indonesien, Thailand och Vietnam samt Indien, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret