Välkommen till metalliskamaterial.se

Detta är en webbplats som drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Här kommer allt som rör programmet att publiceras, också mycket annat inom innovationsområdet Metalliska material.


Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper. 

Metalliska material var bland de första att bli Strategiska innovationsprogram, en satsning som drivs av VINNOVAEnergimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Om webbplatsen

På www.metalliskamaterial.se publiceras allt som rör programmet och mycket annat inom området metalliska material. Informationen presenteras i ”kort” som du enkelt kan filtrera utifrån dina intressen. Alternativt kan sökfunktionen användas.1. Sökfunktion

Vad letar du efter? Många gånger är det enklast att söka direkt. Hitta snabbt information genom att söka på en person, konferens eller ett projekt. Skriv in sökord som slagg, varmvalsning eller solkraft och läs om alla pågående projekt inom just dessa områden. Söker du t.ex. på ”RFCS” får du fram alla svenska projekt inom Research Fund for Coal and Steel och hittar dessutom information om hur du själv söker medel ur fonden.

_________________________________________________________________________

2. Fem olika flöden

Start
”Start” samlar korten från alla fem flöden. Det ger en bra ögonblicksbild av vad som pågår inom metalliska material ”just nu”.

Kalender
Nästa flöde ”Kalender” presenterar viktiga datum att hålla reda på som utlysningar, stipendier, konferenser, föreläsningar och seminarier.

Nätverk
Nätverksflödet samlar personer, företag, organisationer m.fl. som ingår i nätverket Metalliska material. För att underlätta kontaktsskapande kan du själv skapa en personlig profil.

Forskning
Här presenteras alla pågående projekt inom Metalliska material och Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn), och dessutom projekt inom RFCS, Centrum för Högpresterande Stål (CHS) m.fl.

Nyheter & fakta
Under Nyheter & fakta hittar du omvärldsbevakning och kan läsa aktuella nyheter och artiklar.

_________________________________________________________________________

3. Filtrera

Genom att använda högerspaltens mer detaljerade filter kan du enkelt få fram alla kort inom just ditt intresseområde. Fäll ut flikarna under ”Område”, ”Ämne” och ”Typ” och hitta aktuella stipendier, konferenser, utlysningar, nyheter och mycket mer.

Genom att kombinera filter kan du med ännu större noggrannhet få fram det du söker. Vill du t.ex. se alla pågående stålprojekt klickar du på ”stål” och ”pågående projekt” så filtreras bara de korten fram. Likadant, om du vill hitta konferenser som fokuserar på nya material väljer du ”Konferenser” och ”Materialutveckling”.

_________________________________________________________________________