Gränges i samarbete för att minska klimatpåverkan

Gränges har ingått ett avtal med Alcoa om att köpa ECOLUM valsgöt, en del av Alcoas SUSTANA-linje med koldioxidsnåla produkter, som tillverkas i vattenkraftsdrivna aluminiumsmältverk och som garanterar högst 4,0 ton koldioxidekvivalenter per ton aluminium, inklusive utsläpp från bauxitutvinning och raffinering av aluminiumoxid. Detta klimatavtryck är betydligt lägre än branschgenomsnittet.

– Samarbetet stärker vår klimatstrategi och vårt fokus att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan, säger Sofia Hedevåg, Global hållbarhetschef på Gränges.

2019 hade cirka 93 procent av Gränges totala klimatavtryck sitt ursprung i företagets leverantörskedja, främst från tillverkningen av primäraluminium, vilket är en energikrävande process.

– Gränges arbetar fokuserat för att minska sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därigenom förbättra hållbarhetsprestandan, säger Sofia Hedevåg. En av de viktigaste prioriteringarna i vår klimatstrategi är att samarbeta längs värdekedjan och öka inköp och användning av återvunnet aluminium samt koldioxidsnålt primäraluminium eftersom dessa material minskar våra produkters klimatavtryck avsevärt.

Gränges arbetar också med att ta fram tredjepartsgranskade hållbarhetsvarudeklarationer för sina produkter med ambition att ha sådana varudeklarationer tillgängliga 2020. Det kommer att möjliggöra för kunder att göra faktabaserade utvärderingar av Gränges produkter ur ett hållbarhetsperspektiv och leda till ytterligare innovation och design av hållbara produkter. Produkterbjudanden baserade på en hög andel återvunnet aluminium och/eller koldioxidsnålt primäraluminium kommer att ha ett lägre deklarerat klimatavtryck.

– Vi ser en tydlig trend där kunder i allt högre grad är intresserade av hållbara och cirkulära material, och att efterfrågan på hållbarhetsinformation på material- och komponentnivå ökar, säger Torbjörn Sternsjö, Senior Vice President Technology & Business Development på Gränges. Vi arbetar proaktivt och med ett starkt engagemang för att kontinuerligt utveckla våra hållbara kunderbjudanden för att möta och överträffa våra kunders förväntningar.