Gränges gör amerikansk investering

Gränges expanderar sin produktionsanläggning i Newport, Arkansas, för att möjliggöra produktion av katodfolie till batterier. Gränges blir den första inhemska tillverkaren av katodfolie, en kritisk komponent i tillverkningen av litiumjonbatterier. Investeringen omfattar färdigställnings- och renrumsutrustning med produktionsstart planerad till 2024.

Gränges riktar sig till katodfoliesegmentet för batterier och drar nytta av koncernens globala produktionskapacitet och förmågor, hållbara lösningar, samt kunskap om legeringar och bearbetningsprocesser för aluminium. Värdekedjan för batteriproduktion växer snabbt, driven av elektrifieringen av fordonsindustrin. Gränges är redan en ledande leverantör av tunn folie i USA och har gjort flera investeringar under de senaste åren för att utöka kapacitet och bygga kapabilitet. Genom investeringen kommer Gränges att stödja fordonselektrifieringen i alla regioner, vilket kompletterar de batterifolieinvesteringar som redan pågår i Gränges produktionsanläggningar i Europa och Asien.

– Med den här investeringen blir vi den första inhemska tillverkaren av batterifolie. Vi ser att ledande globala batteritillverkare har ett mycket starkt intresse av lokala leverantörer inom batterivärdekedjan. Vi ser fram emot att samarbeta med dem såväl som med ledande fordonstillverkare för att utveckla denna marknad i USA, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.