Hållbar och säker användning av metaller och legeringar i kontakt med livsmedel (FOSMET)

Efterfrågan på bland annat vegetabiliska livsmedelsprodukter ökar i snabb takt i samhället då människor efterfrågar en mer långsiktigt hållbar livsstil. Detta medför att livsmedelsindustrin måste anpassa både produktion och transport av dessa nya matprodukter. I många fall medför de nya livsmedlen an annan påverkan på de material som de är i kontakt och därmed riskerar de att påverka livsmedelssäkerheten på ett negativt sätt. Projektet FOSMET ska ta fram grundläggande och tillämpad kunskap om vilka förhållanden som kan öka graden av metall-migration, när lokala korrosionsangrepp kan uppstå, samt påverkan av upprepad användning.

Förväntade effekter och resultat

Begränsad kunskap finns om hur till exempel vegetabiliska produkter växelverkar med ytor av rostfritt stål, ett av de vanligaste materialen inom tillverkningsindustrin, hur materialet förändras, korroderar och kan frisätta metaller till maten samt hur detta påverkas av långvarig användning och av olika rengöringsprocesser. Kunskap genom hela produktionskedjan, från skörd till bord, är avgörande för både tillverkningsindustri (av utrustning) och matproducenter.

Målet för FOSMET är att ta fram grundläggande och tillämpad kunskap om vilka förhållanden som kan öka graden av metall-migration, när lokala korrosionsangrepp kan uppstå, samt påverkan av upprepad användning. Denna kunskap är avgörande ur ett säkerhetsperspektiv, för att säkerställa hållbar användning av material i matkontakt, samt att satta gränsvärden för migration av metaller till mat inte överskrids och därmed påverkar livsmedelssäkerheten.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Determination of materials and exposure conditions for testing and characterization of changes in microstructure and surface characteristics

AP2: Electrochemical studies investigating localized corrosion of stainless steel in contact with animal-, and plant-protein-based food stuffs

AP3: Interactions between stainless steel of different grades and surface finish and food of different chemistry, in particular biomolecules of animal-, and plant-protein-based food stuffs from a surface reactivity and metal migration perspective

AP4: Compilation and dissemination of data

AP5: Project coordination

 

Koordinator: KTH

Projektets löptid: 2022–2025