Karakterisering och ytbehandling av batterifolier för optimala metallytor vid batteriframställning (ENYFOIL)

Delprojektet ENYFOIL ska påbörja arbetet med att beskriva vilka egenskaper som är utmärkande och viktiga hos batterifolier för hög prestanda och minskad kassation samt hur den bör analyseras avseende karakterisering av dess nyckelegenskaper.

Batterifolier behöver vara tunna och lätta för att gynna hög energitäthet och lätta batterier. De skall också vara goda strömledare, strukturellt starka med god vidhäftning till det aktiva materialet samt stabila i en tuff kemisk miljö. Trots dessa krav är forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till batterifolien få och svenskt näringsliv och forskning behöver öka sin kunskap här.

Förväntade effekter och resultat

ENYFOIL ska öka förståelsen och medvetenheten om batterifoliens egenskaper. Vilka egenskaper är viktiga för batteriets funktion, hur man karaktäriserar dessa samt se över existerande och nya möjligheter för ytbehandling av batterifolien. Detta för ökad funktionalitet (förbättra vidhäftning, minska risk för korrosion och minska kontaktresistans) och hållbarhet inklusive identifiera framtida forskningsbehov avseende batterifolier. Dessa är faktorer som även kommer påverkas vid återvinning av batterifolier för ett väl fungerande slutet system.

Målet med projektet är ökad kunskap vid tillverkning och ytbehandling av batterifolier samt att stödja batterisektorn avseende utveckling, hantering och beskrivning av batterifolier. Resultaten kommer att vara viktiga som utgångspunkt för framtida projekt inom området.

Planerat upplägg och utförande

Delprojektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Rå yta

AP2: Aktiverad yta

AP3: Belagd yta

AP4: Projektledning

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2023 – 2024