Klimatsmart gjutning hos Norrlandsgjuteriet

Med en elanvändning på över 3 700 000 kilowattimmar per år, vill Norrlandsgjuteriet i Robertfors satsa på en klimatsmart framtid, och har nu fått stöd från Energimyndigheten.

Gjutning av järn är en energiintensiv process, och för Norrlandsgjuteriet som har en elanvändning på över 3 700 000 kilowattimmar per år, är det av vikt att löpande arbeta med att minimera energianvändningen och sitt klimatavtryck.

För att ta reda på hur energin kan tas tillvara ännu bättre, har Norrlandsgjuteriet fått stöd från Energimyndigheten för att utreda hur spillvärme från gjuteriprocessen kan tas omhand. Stödet kommer att täcka 70 procent av kostnaden.

Läs hela artikeln hos Metal Supply