Programkontoret Metalliska material

Programkontoret utför det operativa arbetet inom innovationsprogrammet. Arbetet består i huvudsak i att planera och genomföra insatser inom programmet i enlighet med de prioriteringar som fastställs i den strategiska agendan, i effektlogiken och som närmare preciseras av Agendarådet och Styrelsen.

Programkontoret har stöd av Agendarådet, till exempel för att tillse att programmets insatser är i linje med den strategiska agendan och med att kommunicera information om och från programmet till relevanta nätverk, liksom från nätverken till programmet. 

Följande funktioner finns inom programkontoret: 

  • Programledning, det vill säga en Programchef, stödd av en biträdande Programchef och Koordinator. Programchefen som rapporterar till styrelsen. 
  • Kommunikatör 
  • Projektassistent 

I programkontoret ingår också de projektstöd vilka arbetar som länkar mellan Programkontoret och programmets projekt. Mer om deras roll kan du läsa här:

 

Programkontoret

gert nilson Gert Nilson, Programchef

Lotta Sörlin Lotta Sörlin, Biträdande Programchef

rasmus östlund Rasmus Östlund, Projektkoordinator

Tommy Ekholm Tommy Ekholm, kommunikatör

 

Uppdaterad 2018-12-21